Truipoppe

 

Actueel

Ooien drachigJuni 2013 - Mede door het droge weer groeien de lammeren prima (gemiddeld rond 300 gram).

Slechts 1 maal is een ontworming uitgevoerd. De lammeren groeien volledig zonder krachtvoer op.

Doel is, niet in de laatste plaats voor de economie, de input aan voer zo laag mogelijk te houden ( minder dan 5%). De goede groei komt dan volledig door een uitstekende gras-kruiden begrazing.

 

 

Ooi met meer dan 30 lammeren

Wat is het bewijs van economische duurzaamheid; Ooien als 9680 met meer dan 30 levensproductie. Begin Januari bracht de oude ooi met een gaaf prachtig uier 2 ooilammeren. 9680 is een van de spillen in de Truipoppe kudde en heeft veel betekend als voorbeeld dier. 2106 , hard gegroeid na blauwtong ziekte, is de beste dochter op het bedrijf.

Fokram met topgenen aangekocht

We zijn gelukkig dat we de beste klasse ram 8558-00177 van Ter Schuur hebben aangekocht. De 2-jarige ram is groot, vierkant en heeft een ongekend dikke rugspier voor het swifterras. De keurmeester gaf hem als halfjaarling 85 punten bespiering en zal nog dit jaar op rugspierdikte worden gescand. Wij willen graag met ons koppel schapen toe naar hogere bespiering; recent onderzoek heeft aangetoond dat het slachtproduct hoogwaardiger en dus waardevoller is als de slachtlam-moeder- dieren zelf ook goed bespierd zijn.

Internationaal heeft scanning veel vooruitgang gegeven. Naast de vlees eigenschappen heeft de ram zeer sterke maternale eigenschappen (vbi 155) , een betrouwbare topafstamming ( met daarin A146-00121) en is blindfactorvrij.

We zien uit naar de toekomstige nakomelingen.

Inspecteur Mart Nijssen plaatste in een spannende finale onze ram vooraanFokram A146-00531 kampioen Swifterstamboek 2007

Op de jubileum beoordeling in Waalwijk is onze zelfgefokte ram A146-00531 eerste geworden. De 3-koppige jury onder leiding van inspecteur Mart Nijssen plaatste in een spannende finale onze ram vooraan. Dit was voor ons een onverwacht succes omdat wij onder de indruk waren van de andere inzenders. De foutloze en swifter typische exterieur en productiekenmerken waren reden voor de jury om onze inzending op de beker te zetten. De ram is inmiddels gescand en opnieuw gekeurd: 84 bespiering en 86 beenwerk.

Al geruime tijd hebben wij vertrouwen gehad in de fokkerij van de topram waardoor de beste fokrammen van deze ram te koop waren;

02261 index 133
02262 index 133
02281 index 128
02295 index 124 outcross

NB: alle rammen zijn nu uitverkocht

Ooi 02215, vader 00531 ,met 2 van haar 3 lammerenLammerseizoen 2007

Het lammerseizoen verliep goed op boerderij Trui poppe. Er hebben 36 ooien geoond en deden dit probleemloos. Geen enkele gecompliceerde bevalling, de dierenartskosten zijn nul gebleven. De vader dieren brachten normaal liggende lammeren die vlot geboren werden. Ook werd geen enkel te klein lam geboren, mooie egale spannen dus. Dit vinden we belangrijk om zonder extra bijvoeding 3 lammeren te zogen.
De 1 jarige ooien brachten 1,9 geboren lam en de oudere ooien 3,0 . Dit laatste is al jaren de gemiddelde worpgrootte van alle oudere ooien.
De familie van A146-00531 heeft het best gedaan. Moeder A146-02074 een 4-ling, de 2 zussen allebei een 2-ling en de 6 nakomelingen 14 prachtige lammeren allemaal als eerste jaars; super!!!!.

De vijfde keer vijf

Vijf lammeren in een worp is al best bijzonder, maar vijf jaar achter elkaar steeds vijf lammeren brengen dat is echt uniek. Ooi A146-00121 heeft 25 lammeren gebracht in 5 jaar en dat is een topprestatie. De fokooi is gefokt op het Trui poppe bedrijf en aangekocht door topfokker Terschuur. Bron van de ooi is de 343 - foklijn.

Zoon van 9680 naar Friesland

Ram 02235 is half januari aangekocht door R. Oostra voor inzet op zijn topfokkerij in Jellum. Oostra is lid van de foktechnische commissie en ontdekte de ram tijdens zijn bezoek in december. De ram komt uit een hele oude duurzame productieve moederlijn ( Moeder 9680 is 11 jaar en bracht in 9 keer 29 lammeren) en is al zeer fors wat ook telkens weer bleek met de nakomelingen van 9680. Halfzus en fokooi 02106 (1 keer 4) is bij voorbeeld 1 van de grootste jonge schapen op het bedrijf. 02235 zelf heeft nu al het formaat van de 4 maanden oudere februari fokrammen, wat bijna ongelovelijk is. Ook vader 00531 en grootvader 00214, beiden aanwezig, werden betrokken bij de aankoop.

Truipoppe hoogste status genotype ARR

De gezondheidsdienst voor dieren heeft status 10 toegekend aan de Truipoppe fokkerij in de Eilandspolder. Hierdoor is al het fokmateriaal gecertificeerd dubbel ARR. Truipoppe heeft zich altijd onderscheiden door bewust en niet versneld dit certificaat te verdienen. Al in 1996 heeft het Swifter stamboek top ram 8683-00343 op dit bedrijf onderzocht op zijn dubbel ARR eigenschap. Door ook halve topooien met aparte bloedvoering kansen te geven op nafok ben ik van mening dat de extra kosten opwegen tegen de kwaliteits voordelen van de Truipoppe kudde. Bovendien blijt inzet van dubbel ARR rammen voordeel bieden omdat de overheid ruimingskosten bij scrapieverdenking geheel verhaalt op de eigenaar van de schapen.

Bezoek foktechnische commissie

Op 29 december heeft de foktechnische commissie vergaderd op locatie in De Rijp. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de Truipoppe fokkerij. Vooral de Heumen schapen werden als beste schapen omschreven. Ook de oude dames 9680 en 9783, 11 en 10 jaar oud vond men nog erg gaaf (zie foto's en topproducties bij foklijnen). De verwachting is dat ze in april weer onen.

Ooilammeren voor dektijdDektijd

10 november 2006 zijn de rammen ingezet bij de fokooien. De ooien hebben een optimale conditie. Bewust zijn de rammen later ingezet voor het verkrijgen van Scrapie status 10. Hiernaast zal de worpgrootte niet al te groot worden. Een ervaring uit het verleden die zeer gewenst is. Ook de beperkte huisvesting zal niet teveel belast worden.

Export ooilammeren

15 geselecteerde ooilammeren zijn aangekocht door Le Barberie uit Normandie, Frankrijk. De dieren worden drachtig afgeleverd voorjaar 2007. De dienstdoende organisaties in Nederland hebben de export al reeds goedgekeurd ten aanzien van de gezondsheidscertificaten.

Verkoop dekrammen

Alle rammen die volgens Truipoppe geschikt zijn voor fokkerij zijn verkocht. Voor dekseizoen 2007 is het raadzaam vlot aan te melden voor eerste keus.