Truipoppe

 

Truipoppe fokt en vermarkt Swifter stamboek fokschapen.

Welkom op het bedrijf Truipoppe van de familie Zijp, gestart in 2000 en gevestigd in De Rijp. De dieren van Truipoppe worden geweid in het prachtige veenweidegebied De Eilandspolder.

Naast schapen bestaat ons vee uit talrijke beschermde weidevogels zoals de grutto. Samen met Staatsbosbeheer verzorgen we voor de weidevogels een gunstige habitat. Dit betekent dat onze fokschapen zich ook onder hardere omstandigheden moeten handhaven.

Truipoppe werkt gecertificeerd. De dieren hebben de Zwoegerziektevrij-status en hebben Scrapistatus 10. De outcross-lijnen zijn bewaard gebleven.

Fokdoel is kleppers van schapen te fokken die de eigenschap hebben om hard te groeien. De ooien dienen gemiddeld drie lammeren te werpen. Extreme worpgrootte worden uitgeselecteerd. De dieren werpen probleemloos en zijn voorzien van kwaliteitsuiers.

De kudde dient fokzuiver te zijn en moet zijn eigenschappen verbeterend doorgeven op de nakomelingen. Deze zogenaamde fokkracht zit verankerd in foklijnen.